Ano pang silbi ang manatili dito sa mundong ibabaw para lamang